Op donderdag 15 december 2022 hebben we de eindejaarsborrel voor de leden gehouden in Grand Café Levels te Harlingen. Met een opkomst van 89 leden werd er teruggekeken op het oude en het nieuwe jaar.

Nadat de voorzitter de agenda voor het komende jaar had doorgenomen werd onze huisfotograaf nog even in het zonnetje gezet. Met een presentje werd Douwe Jorna bedankt voor de mooie foto’s, die altijd worden gemaakt bij al onze activiteiten.

In het gezellig aangeklede Grand Café was het een goed weerzien van de leden en werd er volop genetwerkt. Met een hapje en drankje was het een zeer gezellige en geslaagde avond.