Op woensdag 8 maart 2023 is de algemene ledenvergadering van de CCNWF gehouden in het Planetarium te Franeker met aansluitend een rondleiding en een wijnproeverij.

Na een bakje koffie werd begonnen met de jaarvergadering, waarbij de financiële stukken en de activiteiten van het afgelopen jaar werden besproken en uitgelicht. We namen van Klaas Pieter Smids afscheid als penningmeester en tegelijkertijd werd Ronald Brouwer verwelkomt in het bestuur, als de nieuwe penningmeester. Ook Janke Godijk en Mathijs de Vries werden voorgesteld en welkom geheten in het bestuur.

Na de vergadering werden de aanwezigen in 2 groepen verdeeld. De 1e groep kon starten met een rondleiding en uitleg over het Planetarium.

De 2e groep mocht beginnen met een wijnproeverij, verzorgd door Soraya Folkertsma van Wijn&So uit Leeuwarden. Er werd uitgelegd hoe je wijnen kunt proeven qua geur, smaak en beleving. Later werden de groepen gewisseld en na afloop werd er nog volop gesproken over de beleving van het Planetarium, de wijnen en de borrelplank.