Op donderdag 31 maart 2022 hebben we de algemene jaarvergadering voor de leden gehouden in Lokaal op Hatsum te Dronrijp.

Ondanks de sneeuwval was er een opkomst van 24 leden. Tijdens de jaarvergadering werden de financiën en activiteiten besproken, bestuursleden herkiesbaar gesteld en de kascommissie besproken

Na de vergadering hadden we een PubQuiz, die werd gepresenteerd door een echte ervaren Uitjesbaas. Na in groepjes te zijn verdeeld werd de strijd met elkaar aangegaan en werd bij iedereen de kennis flink op de proef gesteld.

Met een hapje en drankje was het een zeer gezellige en geslaagde avond.