Skip to main content

Het is u vast niet ontgaan in de pers dat wij als ondernemersvereniging onze deelname aan de Pilot Noordwest-Friesland Ontregelt per 12 september 2019 hebben beëindigd.

Zoals u weet werken wij al een aantal jaren aan dit dossier en bepaalde personen uit ons bestuur hebben hieraan veel tijd besteed. Dit alles vanuit een geloof dat onze regio iets speciaals nodig heeft om ons op langere termijn in positieve zin te kunnen onderscheiden. In april 2017 kwam het tot een bijeenkomst op Campus Middelsee in St. Annaparochie. Die bijeenkomst is de start geweest van een uniek project waar diverse overheden samenwerken met ondernemers.

In de afgelopen maanden kregen we signalen van onze participanten dat de structuur van de pilot behoorlijk veranderde en dit als negatief werd ervaren. Daarnaast verliep de communicatie tussen de samenwerkende partijen niet naar wens. Dit is voor het bestuur van de CCNWF aanleiding geweest om in de bestuursvergadering van 9 september jl. onze deelname aan de pilot te bespreken. Op die vergadering hebben wij na een lang gesprek helaas moeten besluiten de steun (ook in materiële zin) aan deze Pilot Noordwest-Friesland Ontregelt per direct te beëindigen.

Op 24 september hebben alle betrokken partijen gezamenlijk overleg gevoerd. Over een weer is er in een constructieve sfeer gesproken over de Pilot. De diverse overheden blijven hun best doen om door te gaan met de Pilot. De CCNWF blijft bij haar besluit om de deelname aan deze pilot te beëindigen. Wel hebben alle partijen naar elkaar toe uitgesproken om in de toekomst nieuwe projecten met elkaar aan te willen gaan.

Samengevat, blijven wij actief voor ondernemers en onderschrijven wij het belang van samenwerking tussen diverse overheden en ondernemers op welke manier dan ook. Als CCNWF kunt u ons altijd benaderen voor gesprekken en initiatieven die onze regio en inwoners kunnen helpen om Noordwest-Friesland net dat beetje mooier te maken.

Eerder nieuws

Terug naar al het nieuws

Terug naar Nieuws